ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
+41 52 511 3200 (ซุย)     + 1 713 364 5427 (USA)     
เซ็นเซอร์และระบบการวัด 2014; 17. ITG / GMA Symposium - เซ็นเซอร์ใหม่สำหรับการวัดความหนืดและความหนาแน่นของของไหลสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำมัน

เซนเซอร์และระบบการวัด 2014; 17. ITG / GMA Symposium - เซ็นเซอร์ใหม่สำหรับการวัดความหนืดและความหนาแน่นของของไหลสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำมัน

มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมและการบรรยายใน Sensors and Measuring Systems 2014 17. ITG / GMA Symposium หัวข้อ "เซ็นเซอร์ใหม่สำหรับการวัดความหนืดและความหนาแน่นของของไหลสำหรับการใช้งานขุดเจาะบ่อน้ำมัน" ในเดือนมิถุนายน 2014 โดยครอบคลุมถึง ...

อ่านเพิ่มเติม
ค้นหา